USHA INDUSTRIES, INC izgubila spor protiv Bosne i Hercegovine

U arbitražnom sporu, po tužbi tužitelja Naveena Aggarwalla, Neeta Gupte i njihove kompanije USHA INDUSTRIES, INC protiv Bosne i Hercegovine, radi naknade štete, a u vezi sa ulaganjem tužitelja u „Krajina osiguranje“ a. d. Banja Luka, po pravilima UNCITRAL-a , a u skladu sa Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Indije o unapređenju i zaštiti investicija (BIT) , odbačena je tužba u vrijednosti od 30 miliona dolara. Tuženom je, također, naloženo, da snosi dio troškova postupka.

Naveen Aggarwall i Gupta Neete podnijeli su Zahtjev za arbitražu protiv Bosne i Hercegovine u septembru 2017. godine, tvrdeći da su bile netačne informacije o osiguravajućem društvu „Krajina osiguranje“ a. d. Banja Luka navedene u prospektu prilikom emisije akcija koje su oni kupili.

Povodom Odluke arbitražnog tribunala Ministarstvo finansija Republike Srpske izjavilo je da su jako zadovoljni Odlukom tribunala kojom je naloženo tužiocu da tuženom isplati 1,1 milion evra. Ova Odluka je dokaz da su institucije Republike Srpske, prije svega Agencija za osiguranje Republike Srpske i Komisija za hartije od vrijednosti poštovale finansijske tržišne propise, primjenjujući najbolju nadzornu praksu i pravovremeno donoseći odgovarajuće mjere sa ciljem zaštite interesa naših građana.

Također je bitno naglasiti da nije došlo do kršenja odredbi bilateralnog Sporazuma o ulaganju između Bosne i Hercegovine i Indije.

UNCITRAL Tribunal činili su:
Bernard Hanotiau (predsjedavajući, kojeg su imenovali svi arbitri), Ian Laird (Arbitar, podnosilac zahtjeva u ime tužitelja) i Bernardo Cremades (Arbitar, imenovan od strane tuženog).

Tužitelje su zastupali Baker McKenzie i Steptoe & Johnson, dok su tužene zastupali Dimitrijević & Partners, Mikijelj Jankovic & Bogdanovic, i advokatska kancelarija MIM.      

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2019 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.