Stevan Dimitrijević održao je prvo predavanje za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci u nizu predavanja koja treba da se odvijaju ove jeseni

Na održanom predavanju za starije studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, advokat, Stevan Dimitrijević govorio je o odgovornosti uprave privrednih društava za njihovo poslovanje, i o njihovim ličnim kako građanskim tako i krivičnim odgovornostima za vršenje dužnosti koju imaju u upravljanju poslovanjem privednih subjekata. Advokat Dimitrijević je studente upoznao i sa nekoliko primjera iz prakse.

Studenti su uzeli aktivno učešće u radu na predavanjima, a diskusija se posebno živo vodila na temu izbjegavanja odgovornosti društava i odgovornih lica putem stalnog osnivanja novih poslovnih subjekata, kao i o prezaduženosti preduzeća i dužnika u širem smislu kao preprekama za efikasno sprovođenje naplate dugovanog.

Osim gostujućih predavanja na Katedri za građansko i poslovno pravo, studenti Pravnog fakulteta će imati priliku da ostvaruju praksu u kancelariji Dimitrijević i partneri u akademskoj 2019/20 godini. 

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.