SELA se širi na tržište Slovenije

South East Legal Alliance (SELA) prima u članstvo još jednu vodeću advokatsku kancelariju. Jedna od vodećih slovenačkih advokatskih kancelarija Kirm Perpar zvanično se pridružila SELA mreži 3. februara 2017. godine.

SELA je regionalna mreža nezavisnih advokatskih kancelarija koja pruža pravne i poslovne usluge vrhunskog kvaliteta za klijente na prostoru jugoistočne Evrope, čije se članstvo prostire na šest jurisdikcija. Svaka kancelarija članica SELA mreže je vrhunska advokatska kancelarija koja pruža pun opseg pravnih i poslovnih usluga lokalnim i međunarodnim kompanijama. Članove čine Apostolska & Aleksandrovski (Makedonija), Bojović & Partners (Srbija/Crna Gora), Dimitrijević & Partners (Bosna i Hercegovina), Kirm Perpar (Slovenija) i Žurić i Partneri (Hrvatska).

Više informacija o SELA mreži dostupno je na www.selegalalliance.com.

O advokatskoj kancelariji Kirm Perpar

Kirm Perpar je nezavisna advokatska kancelarija iz Slovenije, koja pruža usluge u oblasti privrednog prava. Kancelarija je posvećena pružanju vrhunske pravne usluge, kao i obezbjeđivanju uvida u industrijska zbivanja i aktuelnosti na lokalnom tržištu. Glavni prioritet su im njihovi klijenti. Kako bi im obezbijedili istinski besprijekornu uslugu, kancelarija ulaže značajna sredstva u razumijevanje poslovanja klijenata i njihovih strateških ciljeva. Ovo, u kombinaciji sa posvećenošću profesionalnom integritetu, je jedan od osnovnih faktora koji definiše snagu i ugled firme i razlikuje je od ostalih kancelarija.

Kao proaktivna kancelarija, Kirm Perpar razumije da pravna ekspertiza i tržišna mudrost balansiraju poslovnu strategiju, zbog čega kancelarija nastoji da sagleda širu sliku kada savjetuje klijente, kako bi klijenti mogli da donesu prave poslovne odluke i ostanu ispred konkurencije. Prilagođenim pristupom svakom pitanju, Kirm Perpar udružuje snage sa klijentima da im pomogne da postignu održivi razvoj. Ovo je ključno za pružanje izuzetnih usluga klijentima i za postizanje rezultata kakve klijenti očekuju.

Više informacija o kancelariji možete naći na www.k-p.si.      

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.