SELA sa zadovoljstvom objavljuje novog člana – Dimitrov, Petrov & Co.

Sofija, Bugarska, 12. septembar 2017. godine – SELA je pokrivanjem tržišta Bugarske povećala vrijednost svoje ponude klijentima. SELA je zvanično primila vodeću bugarsku advokatsku kancelariju Dimitrov, Petrov & Co. u svoje redove 12. septembra 2017. godine. Dodavanjem još jedne jurisdikcije u regionalnu pokrivenost mreže, SELA će biti u mogućnosti da potpunije i bolje pruži svoju uslugu kompanijama koje posluju u jugoistočnoj Evropi.

SELA je regionalna mreža nezavisnih advokatskih kancelarija koja pruža pravne i poslovne usluge vrhunskog kvaliteta za klijente na prostoru jugoistočne Evrope, čije se članstvo prostire na sedam jurisdikcija. Svaka kancelarija članica SELA mreže je vrhunska advokatska kancelarija koja pruža pun opseg pravnih i poslovnih usluga lokalnim i međunarodnim kompanijama. Članove čine Apoostolska & Aleksandrovski (Makedonija), Bojović & Partners (Srbija/Crna Gora), Dimitrijević & Partners (Bosna i Hercegovina), Kirm Perpar (Slovenija) i Žurić i Partneri (Hrvatska), a sada i Dimitrov, Petrov & Co. (Bugarska).

O advokatskoj kancelariji Dimitrov, Petrov & Co.

Dimitrov, Petrov & Co. je vrhunska kancelarija, koja pruža usluge u oblasti privrednog prava u Bugarskoj. Poznata po svom znanju i stručnosti u poslovnom pravu, kancelarija nudi inovativna i komercijalno jasna zakonska rešenja za klijente u najdinamičnijim globalnim industrijama. Sa advokatima koji su uvek dostupni, precizni i sa razumevanjem komercijalnog aspekta poslovanja klijenata, Dimitrov, Petrov & Co. nudi vrhunsku uslugu i ekspertizu domaćim i stranim klijentima. Kancelarija poseduje temeljnu ekspertizu po sektorima i veoma dobro razumijevanje lokalnog tržišta. Ova kombinacija im omogućava da isporučuju inteligentne, efikasne i pouzdane rezultate u skladu sa komercijalnim ciljevima klijenata. Kancelarija ima jake međunarodne veze koje značajno šire njen globalni domet. Dimitrov, Petrov & Co. nastoji da obezbijedi najviši mogući standard pravne usluge i posluje u skladu sa svojim principima kvaliteta, integriteta i izuzetnosti svojih usluga klijentima.      

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.