PREGLED INFORMACIJA I PROPISA U VEZI SA EPIDEMIJOM COVID-19

Vanredno stanje u RS: Odluka o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske je stupila na snagu 3. aprila 2020. godine. Danas je predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović, donijela Uredbu sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske i Uredbu sa zakonskom snagom o prekršaju izazivanja panike i nereda, a koje uredbe su objavljene u Službenom glasniku RS br. 32/20. Navedene uredbe će stupiti na snagu sutra.

Policijski čas: u RS od 20h do 05h; u FBIH od 20h do 05h; u Brčko Distriktu od 21h do 05h.

Na snazi je zabrana kretanja lica sa navršenih 65 i više godina života u Republici Srpskoj i lica mlađih od 18 godina i lica sa navršenih 65 i više godina života Federaciji Bosne i Hercegovine, s tim što je u RS dozvoljeno da se lica starija od 65 godina mogu do 13. aprila 2020. godine kretati dva puta sedmično, utorkom i petkom od 7 do 10 časova.

Ulazak u BIH: I dalje su na snazi restrikcije u pogledu ulaska lica iz pojedinih država u kojima vlada intenzivna transmisija korona virusa. Sva lica po ulasku u BIH primaju se u šatorske karantine tamo gdje su postavljeni odakle se dalje upućuju na izolacije u trajanju od 14 dana (RS i FBiH) odnosno 28 dana u Brčko Distriktu.

Granice: Hrvatska, Srbija i Crna Gora su zatvorile granice prema BIH, a ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Okružni privredni sud u Banjoj Luci oglasio je obavijest o otkazivanju svih ročišta do 13. aprila 2020. godine. Radno vrijeme ovog suda je od 9h do 13h.

VAŽNE ODLUKE I INFORMACIJE

Vlada Republike Srpske je usvojila sljedeće zaključke:

• Zaključak o radu carinske službe u CI Zvornik (Karakaj). Zaključak možete pronaći na sljedećem linku: Zaključak.

• Zaključak o primjeni Instrukcije o postupanju kod donacije lijekova, medicinskih i drugih sredstava. Zaključak možete pronaći na sljedećem linku: Zaključak.

• Zaključak o kupovini robe za održavanje spremnosti veterinarske službe. Zaključak možete pronaći na sljedećem linku: Zaključak.

• Zaključak o zabrani kretanja u dane vikenda – zabrana kretanja građana van njihovog mjesta prebivališta/boravišta od subote u 12h do nedjelje u 18h. Zaključak možete pronaći na sljedećem linku: Zaključak.

Odgoda plaćanja poreza u RS – Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza (“Sl. glasnik RS”, br. 28/2020) po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu kojom se rok za plaćanje poreza odgađa sa 31. marta na 30. juni 2020. godine. Prema ovoj Odluci, odgoda plaćanja se odnosi na privredne subjekte (pravna lica i preduzetnici), koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju o čemu privredni subjekti podnose pismenu izjavu Poreskoj upravi Republike Srpske. Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgađane, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine. Obrazac pismene izjave možete naći na sljedećem linku: Obrazac.

Izjava se može podnijeti slanjem na sljedeću imejl adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org ili slanjem putem faksa na sljedeće brojeve:
PC Banja Luka: 051/332-384, PC Prijedor: 052/234-691 ili 052/240-850, PC Doboj: 053/241-950, PC Bijeljina: 055/210-868, PC Zvornik: 056/210-780, PC I. Sarajevo: 057/321-057, PC Trebinje: 059/271-831.

Odgoda plaćanja poreza u FBiH – Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je takođe produžila rokove za podnošenje poreskih prijava kako slijedi:

• Prijava poreza na dobit za pravna lica – Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;

• Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD-818), Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820), u odnosu na propisani rok, rok se produžava za 30 dana;

• Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;

• Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;

• Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30.04.2020. godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;

• Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine

Više informacija o ovome možete naći na sljedećem linku: Informacije.

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.