Odabrani radovi sa nagradnog konkursa na temu “Najbolje pravno mišljenje“

Nakon raspisanog konkursa na temu “Najbolje pravno mišljenje”, a koji je naša kancelarija raspisala u decembru prošle godine, tročlana komisija Dimitrijević i partneri, advokatsko ortačko društvo, Banjaluka, u sastavu Stevan Dimitrijević, advokat/ stariji partner, Davorin Marinković, advokat/ partner i Nina Vještica, advokat/ partner, pregledala je i ocijenila pristigle radove.

Nakon pregleda i analize pristiglih radova, rezultati konkursa su kako slijedi:

  1. Marko Solomun (pravno mišljenje ne temu Diskrecioni upravni akt) – 17 bodova,
  2. Derviš Klokić (pravno mišljenje na temu Odgovornost uprave privrednog društva u slučaju nastupanja stečajnih razloga) – 15 bodova i
  3. Aleksandar Mastalo (pravno mišljenje ne temu Diskrecioni upravni akt) – 14 bodova.

Zahvaljujemo svim studentima koji su učestvovali na ovom konkursu, kao i rukovodstvu Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, posebno prodekanu za nastavu, prof. dr Zoranu Vasiljeviću i dekanu prof. dr Željku Mirjaniću, koji su omogućili saradnju naše kancelarije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Želja nam je da ova uspješna saradnja preraste u tradiciju, a kako bismo na najbolji način motivisali studente i naše buduće kolege na razvijanje i unapređivanje pravničkog načina razmišljanja i pisanja.

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.