Karteli: Evropski advokati u borbi protiv članova kartela

ECDA mreža advokatskih kancelarija ujedinjenih oko stručnosti u polju zakona o tržišnom natjecanju širom Evrope
 
Nova međunarodna mreža advokatskih kancelarija ujedinjuje njihovu stručnost u postupcima zaštite konkurencije. Članovi ECDA pružaju kompanijama koje su pretrpile štetu zbog kartela i javnim organizacijama, pravnu podršku širom Evrope u vezi sa odštetnim zahtjevima. U ovom kontektsu, klijentima je na raspolaganju pomoć stručnjaka iz preko dvadeset evropskih zemalja. Advokatska kancelarija Dimitrijević i partneri je jedan od članova i osnivača mreže.

Bilo da se radi o pitanjima koja se odnose na kablove za visoki napon, teretna vozila ili derivata kamatnih stopa – karteli se ne ograničavaju na određena polja. Tamo gdje postoji tržišno natjecanje, često postoji i rizik od dogovaranja, i potrošači ili konkurenti mogu pretrpjeti ozbiljnu štetu.

ECDA okuplja vodeće advokatske kancelarije iz Evrope stručne u polju prava konkurencije. Njihov cilj je da pomognu žrtvama kartela, pružajući im informacije o njihovim mogućnostima i rizicima kao i asistenciju u postupcima u vezi sa odštetnim zahtjevima – kako sudskim tako i vansudskim. “Radeći zajedno koristimo pogodnosti zajedničkog djelovanja kao i različite jurisdikcije i stoga smo u mogućnosti da vodimo slučajeve na evropskom novou na fleksibilan način pružajući savjete na koje prevazilaze samo jednu zemlju”, naglašava Stevan Dimitrijević partner iz Dimitrijević i partnera. “Karteli su samo u rijetkim slučajevima nacionalne tvorevine, češće su evropskih dimenzija”, naglašava prof. Christian Held, prvi predsjedavajući ECDA i partner u advokatskoj kancelariji Becker Büttner Held (BBH).

Često treba dosta vremena da strane koje su pod uticajem kartela shvate da su žrtve ugovora o namještanju cijena. Članovi ECDA razmatraju potencijalne strukture kartela i stoga ih mogu otkriti u ranoj fazi. To znači da kompanije koje su potencijalno pod uticajem kartela mogu ranije da se informišu o pravu na naknadu štete, sklapanja ugovora o osiguranju potraživanja kao i da se pravovremeno i detaljno pripreme za dokazivanje i istraže činjenice unaprijed.Ukoliko mora da se pokrene spor pred sudom, ECDA članovi pružaju ne samo pravni savjet već i dalju asistenciju. Kroz saradnju sa finansijerom potraživanja FORIS AG, žrtve kartela mogu umanjiti svoje rizik troškova.

Dimitrijević & Partneri je jedna od vodećih advokatskih kancelarija u Bosni i Hercegovini. Prepoznati po kvalitetu naših advokata i komercijalnom pristupu rješavanju problema koji se javljaju u poslovanju, savjetujemo banke, kompanije, investitore i vladine institucije koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Praktični smo i orijentisani na poslovanje, a razumijevanje komercijalnih posljedica naših pravnih savjeta je jednako važno kao i poznavanje propisa. Suštinsko razumijevanje domaćeg prava uspješno kombinujemo sa proaktivnim pristupom i njegovanjem dugogodišnje saradnje sa klijentima.

European Cartel Damage Alliance (ECDA) – mreža evropskih advokata u polju zakona o tržišnom natjecanju i zahtjeva za naknadu štete od kartela.

Kontakt:

Dimitrijević i partneri
Stevan Dimitrijević
stevan.dimitrijevic@dimitrijevicpartners.com
Tel +387 51 962 600
Više informacija o Dimitrijevic i partneri na www.dimitrijevicpartners.com

European Cartel Damage Alliance e.V. (ECDA)
Fr. Helena Juncker
helena.juncker@ecda-online.com
Tel +49 (030) 611 28 40-475
Više informacija o European Cartel Damage Alliance e.V. (ECDA) na www.ecda-online.com
 

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2019 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.