Dimitrijević & partneri su savjetovali Altima UK Value Investment Limited

Dimitrijević & partneri su savjetovali Altima UK Value Investment Limited (AUKVIL), po pitanju restrukturisanja njihovog indirektnog vlasništva u Banjalučkoj pivari ad Banjaluka (u daljem tekstu zajedno “Grupa”).

Transakcija je uključivala osnivanje AUKVIL-ove ćerke kompanije, blok trade transakciju između AUKVIL povezanog društva i postupak otkupa manjinskih akcionara Banjalučke pivare ad Banjaluka.

Dimitrijević & partneri su vodili pregovore sa zajmodavcima u vezi sa kreditiranjem Grupe, radili na nacrtu transakcionih dokumenata i isporučili Prethodne Uslove. Odluka o prenosu akcija manjinskih akcionara je usvojena na sjednici skupštine akcionara Banjalučke pivare održanoj u junu 2017. godine, gdje su Dimitrijević & partneri asistirali u pripremi sjednice i provođenju sveukupnog procesa koji je uspiješno završen početkom avgusta ove godine. Pravni tim Dimitrijević & partnera bio je pod stručnim vođstvom Stevana Dimitrijevića uz asistenciju starijeg saradnika Nine Vještice kao i ostatka tima.      

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.