Dimitrijević i partneri među najbolje rangiranim advokatima u BiH prema podacima IFLR 1000

Dimitrijević i partneri su još jednom prepoznati kao istaknuti advokati u oblasti savjetovanja kod razvoja infrastrukturnih i energetskih objekata. Podaci su to iz „IFLR 1000“ za 2020. godinu koji je Dimitrijević i partnere svrstao u prvu kategoriju iz ovih oblasti. Taj pravni direktorijum rangira advokate u više od 120 zemalja.

Ranije ove godine pravni direktorijumi „Chambers and Partners“ te „Legal 500“ su takođe rangirali Dimitrijević i partnere među najboljima u Bosni i Hercegovini.

„Chambers and Partners“ su Dimitrijević i partnere rangirali u prvu kategoriju u oblasti privrednog prava i rješavanja sporova, dok je „Legal 500“ Dimitrijević i partnere visoko kotirao u energetici, infrastrukturi i korporativnom pravu.

Dimitrijević i partneri izražavaju veliko zadovoljstvo jer su se još jednom našli na listi najboljih. Priznanja su posebno značajna jer se rangiranja rade na osnovu nezavisnih i objektivnih istraživanja koja se sprovode među klijentima i drugim advokatskim kancelarijama prisutnim na tržištu.     

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.