Apostolska & Aleksandrovski kancelarija pridružuje se regionalnoj mreži “South East Legal Alliance” (SELA)

Koordinisan pristup prekograničnim transakcijama

21. novembar 2016. – South East Legal Alliance (SELA) prima u članstvo još jednu vodeću advokatsku kancelariju. Dobro poznata makedonska kancelarija Apostolska & Aleksandrovski zvanično se pridružila SELA mreži u drugoj polovini novembra 2016.

SELA je regionalna mreža nezavisnih advokatskih kancelarija koja pruža pravne i poslovne usluge vrhunskog kvaliteta, u više jurisdikcija na prostoru jugoistočne Evrope. Alijansa je zamišljena i osnovana od strane kancelarija Bojović & Partners (Srbija/Crna Gora), Dimitrijević & Partneri (Bosna i Hercegovina) i Žurić i Partneri (Hrvatska). Koristeći SELA mrežu, klijenti će imati koristi od integrisanih multi-jurisdikcionih pravnih timova, besprijekorne usluge i specijalizovane ekspertize. Svaka kancelarija članica SELA mreže je vrhunska advokatska kancelarija sa stvorenom reputacijom u svojoj jurisdikciji. Trenutno obezbjeđuje pokrivenost u pet jurisdikcija, sa planom za dalje proširenje članstva. Učešće u alijansi je ekskluzivno i isključivo po pozivu.

Više informacija o SELA mreži dostupno je na www.selegalalliance.com.

O advokatskoj kancelariji Apostolska & Aleksandrovski

Apostolska & Aleksandrovski je moderna advokatska kancelarija koja pruža usluge iz oblasti privrednog prava u Makedoniji. Uz osvježen pristup, Apostolska & Aleksandrovski kancelarija nudi uslugu fokusiranu na klijenta i “po meri” pravna rešenja. Kancelarija se bavi pitanjima iz svih ključnih pravnih oblasti i industrijskih sektora, kroz dublje razumijevanje kako same industrije tako i poslovanja svojih klijenata i samim tim obezbjeđuje pravne savjete u skladu sa njihovim poslovnim strategijama, svjesna kako će to uticati na njihovo ukupno poslovanje. Klijenti prepoznaju Apostolska & Aleksandrovski kao advokatsku kancelariju koja je posvećena kvalitetu, orijentisana na rezultate i koja posjeduje predanost klijentima i njihovom zadovoljstvu.

Više informacija možete naći na www.businesslaw.mk.      

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.