Advokat Đorđe Dimitrijević izložio stručni rad na XIV Savjetovanju iz oblasti građanskog prava

Đorđe Dimitrijević, jedan od advokata kancelarije Dimitrijević i partneri izložio je stručni rad pod nazivom „Vremenska (ne)ograničenost zaštite stvarnih prava na nepokretnosti u Republici Srpskoj“ na održanom XIV Savjetovanju iz oblasti građanskog prava.

U radu je analiziran domet i značaj rokova za podnošenje tužbi za zaštitu stvarnih prava koji su propisani Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske i njihova neusklađenost sa opštim principom o nezastarivosti tužbi za zaštitu stvarnih prava koji je predviđen Zakonom o stvarnim pravima Republike Srpske. Rad analizira i praktične posljedice postojanja rokova za podnošenje tužbi za zaštitu stvarnih prava i probleme koje usljed toga nastaju u praksi sudova i upravnih organa.

Tema XIV Savjetovanja iz oblasti građanskog prava bila je „Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija – praksa“. Savjetovanje je održano u periodu od 16.10. – 19.10.2019. godine a organizator skupa je Udruženje sudija Republike Srpske.      

Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

T | F +387 51 962 600

office@dimitrijevicpartners.com

© 2021 Dimitrijević & Partners. Sva prava zadržana.