TIM

pravna kreativnost – inženjerska preciznost

Naš tim je iskusan i pouzdan, sastavljen tako da Vam obezbijedi prave osobe u pravo vrijeme, uvijek. Naša struktura omogućava da klijentima možemo da dodijelimo iskusne pojedince za asistenciju na svakom mandatu.

Pružamo usluge klijentima na domaćem i međunarodnom terenu. Mandati koji se ističu u našoj praksi pokrivaju širok spektar poslovnih oblasti: energetiku, infrastrukturu, telekomunikacije, bankarstvo kao i savjetovanje u opštim korporativnim pitanjima. Angažovani smo na mandatima koji obuhvataju poslovanje termoelektrana, infrastrukturu autoputeva u Bosni i Hercegovini i kompleksne prekogranične ugovore o finansiranju.

Stevan Dimitrijević profil

Stevan Dimitrijević
Partner & Advokat

STRUČNOST: Oblasti u kojima je Stevan specijalizovan uključuju rješavanja sporova pred sudovima i međunarodnim arbitražama; „M&A“ i opšta pitanja privrednog poslovanja, stečaj i pravo konkurencije. On savjetuje klijente u svim aspektima pravnog strukturiranja njihovog poslovanja u Bosni i Hercegovini i u pogledu prekograničnih formacija. Industrije: energetika i infrastruktura, rudarstvo, telekomunikacije i mediji. Stevan je član Predsjedništva Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske i nalazi se na zvaničnoj listi arbitara Spoljnotrogvinske komore Republike Srpske. Stevan je takođe član vijeća Evropskog foruma pri IBA. Primio je jubilarnu nagradu od Pravnog fakulteta u Banjaluci, Republika Srpska, za svoj doprinos pravnoj profesiji u zemlji.


Tel: +387 51 962 600
E-mail: stevan.dimitrijevic@dimitrijevicpartners.com

Davorin Marinković profil

Davorin Marinković
Partner & Advokat

STRUČNOST: Davorin savjetuje klijente u svim aspektima poslovanja u Bosni i Hercegovini. „M&A“ i opšta pitanja privrednog poslovanja, bankarstvo i finansije, rješavanje sporova, javno privatna partnerstva, koncesije i javne nabavke. Industrije: energetika i infrastruktura; građevinska industrija. Davorin je aktivan u pro-bono predmetima. On je takođe prepoznat po svom doprinosu u širokom spektru društvenih aktivnosti učestvujući u radu odbora lokalnih nevladinih organizacija i zagovarajući društveno odgovoran rad i razvoj.


Tel: +387 51 962 600
Mob: +387 65 580 367
E-mail: davorin.marinkovic@dimitrijevicpartners.com

Nina Vještica profil

Nina Vještica
Partner & Advokat

STRUČNOST: Nina savjetuje lokalne i međunarodne klijente o širokom spektru pitanja u vezi sa privrednim pravom, uključujući poslovne transakcije i generalno korporativno upravljanje, te oblast ugovornog prava. Sfere njenog djelovanja su M&A, bankarstvo i finansije i zaštita životne sredine. Nina je bila član tima u brojnim transakcijama koje su se sprovodile u više jurisdikcija. Njen poseban fokus su oblast zdrastvene zaštite i osiguranja.


Tel: +387 51 962 600
Mob: +387 65 955 370
E-mail: nina.vjestica@dimitrijevicpartners.com

Tanja Savičić profil

Tanja Savičić
Stariji saradnik & Advokat

STRUČNOST: Tanjine oblasti specijalizacije uključuju rješavanje sporova, radne odnose, imigraciona pitanja; zaštitu podataka. Industrije: građevinska industrija.


Tel: +387 51 962 600
Mob: +387 65 918 526
E-mail: tanja.savicic@dimitrijevicpartners.com

Djordje Dimitrijevic profil

Đorđe Dimitrijević
Stariji saradnik & Advokat

STRUČNOST: Đorđe savjetuje klijente u vezi sa nekretninama, rješavanjem sporova i regulatornim pitanjima. Đorđeve oblasti specijalizacije uključuju građevinsku industriju i projekte i energetiku.


Tel: +387 51 962 600
Mob: +387 65 596 731
E-mail: djordje.dimitrijevic@dimitrijevicpartners.com

Strahinja Radmanović profil

Strahinja Radmanović
Stručni Saradnik

STRUČNOST: Strahinja savjetuje klijente u vezi sa parnicama, radnim pravom i registracijama stranih državljana.


Tel: +387 51 962 600
Mob: +387 65 817 866
E-mail: strahinja.radmanovic@dimitrijevicpartners.com

Nikola Markočević profil

Nikola Markočević
Stručni Saradnik

STRUČNOST: Nikola savjetuje klijente u vezi sa parnicama.


Tel: +387 51 962 600
Mob: +387 65 836 725
E-mail: nikola.markocevic@dimitrijevicpartners.com

Damjana Šipka profil

Damjana Šipka
Menadžer kancelarije


Tel: +387 51 960 600
Mob: +387 65 829 997
E-mail: damjana.sipka@dimitrijevicpartners.com

Igor Ivanović profil

Igor Ivanović
Administrativni saradnik


Tel: +387 51 962 600
Mob: +387 66 116 046
E-mail: igor.ivanovic@dimitrijevicpartners.com