O NAMA

ono što nas čini drugačijim

Prepoznatljivi smo zbog načina na koji pružamo usluge klijentima, zbog kvaliteta naših pravnika i našeg komercijalnog pristupa rješavanju problema.

Savjetujemo banke, kompanije, investitore i vladine institucije u vezi sa poslovanjem u Bosni i Herce­go­vini. Mi smo praktični i poslovno orijentisani, i ima­mo na umu da je komercijalna strana našeg savjetova­nja od suštinske važnosti. Imamo kristalno jasnu viziju da je pravna kreativnost neophodna vještina u radu na tržištima u razvoju i u pravnim sistemima u razvoju. Ovu viziju sprovodimo kroz besprijekorno pedantan pristup i inženjersku preciznost u savjeto­va­nju klijenata.

Dimitrijević&Partners team

LEGAL 500

Stevan Dimitrijević je:

CHAMBERS & PARTNERS

Klijenti prepoznaju Stevana kao:

ČLANSTVO

Svi naši advokati su članovi Advokatske komore Republike Srpske a članovi smo i Međunarodne advokatske komore (IBA). Dimitrijević & partneri su aktivni članovi Savjeta stranih investitora – Foreign Investors Council (FIC) u Bosni i Hercegovini, sa Stevanom koji vrši funkciju člana upravnog odbora FIC-a više od jedne decenije. Predstavnici smo za Bosnu i Hercegovinu u okviru Udruženih evropskih energetskih konsultanata - AEEC (www.aeec-online.com)- mreže vodećih energetskih advokatskih kancelarija. Dimitrijević & partneri je član SELA mreže.

AEEC logoSELA logo