KONTAKT

povjerenje i partnerstvo

Naša brošura kao i pregled relevantnog iskustva u svakoj oblasti savjetovanja su dostupni na vaš zahtjev.

ADRESA

Sime Šolaje 1
78000 Banjaluka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

TELEFON / FAX / E-MAIL

T +387 51 962 600
F +387 51 962 600
office@dimitrijevicpartners.com